Contactformulier
Voor als u vragen heeft, meer informatie wilt of suggesties voor de website.

  PG De Edele Olijfboom.
  Tel: +31(0)6 85 74 29 18 (Vervalt per 17-10-2021)
  E-mail: info@pgdeedeleolijfboom.nl
  Adres: We hebben op dit moment geen ruimte waar we bij elkaar kunnen komen.

  KVK: 56637152 (De Oase PGH)

  Op zondagen doormiddel van livestream op onze Facebookpagina en YouTube.

  Financieel

  1. Naam van de gemeente.
  PG De Edele Olijfboom (voorheen De Oase PGH)

  2. RSIN nummer
  852229525

  3. Contactgegevens.

  Postadres: Jurjen Hoomansstraat 6c, 8651 BR IJlst

  Telefoonnummer: 0685742918 (Vervalt per 17-10-2021)

  E-mail: info@pgdeedeleolijfboom.nl

  4. Bestuurssamenstelling.
  Voorganger, Secretaris, Penningmeester

  5. Beloningsbeleid.
  Personen met de volgende functies ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden:

  Voorganger
  Financieel medewerker
  Gebouwbeheerder (tot eind april 2020)
  Vergoeding worden alleen gegeven voor hen die deelnemen aan ondersteunende onderwijsdagen t.b.v. de gemeente, dit is over het algemeen kosten voor vervoer en studiekosten en studiemateriaal. Gastsprekers ontvangen wel een vergoeding voor het spreken en reiskosten á € 0,19 per km.

  6. Doelstelling van de instelling.

  Het doel van de gemeente is:

  Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mensen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.
  2. Het tracht dit doel te bereiken door:

  het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
  het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:
  – zendingswerk;

  – godsdienstonderwijs in het algemeen;

  – Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, kinderwerkers, zendingswerkers, gemeenteleiders;

  het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
  het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
  andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.
  7. Verslag van de activiteiten.
  Het houden van zondagse samenkomsten (geen fysieke ruimte) is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het geven van bijbelstudies.

  8. Financiële verantwoording met toelichting.

  1.Belastinguitgave, energielasten en andere betalingen zijn niet opgenomen in het overzicht.

  Begroting 2021 Begroting 2020 Begroting 2019
  Baten
  Bijdrage gemeenteleden €   1.200,00 €.  1.400,00 €   4.003,00
  Bezittingen €   5.000,00 €   5.000,00 € 20.000,00                                      Totalen Baten €   6.200,00 €  6.400,00 € 24.003,00
  Lasten
  Huur gebouw (opslag sinds mei 2020) €    1.055,00 €   8.424,56 € 23.449,68
  Vergoedingen gastsprers incl. reiskosten. €          0,00 €          0,00 €    1.000,00
  Uitgaven t.b.v. apparatuur, etc. €          0,00 €.         0,00 €    4.000,00
  Uitgegeven giften namens de kerk €    1500,00 €   1.000,00 €    2.000,00
  Uitgave voor studies €      500,00 €      500,00  €     750,00
  Contibutie Voorgangersoverleg Rotterdam/ we Move €          0,00 €          0,00 €        40,00
                                     Totalen Lasten €   3.055,00 €    9.924,56 € 27.739,68
  €   3.145,00 -€   3.524,56  -€ 3.736,68