Doordeweekse avonden.

NathanActiviteiten

De doordeweekse activiteiten vinden alleen plaats wanneer dit kan. De bijbelstudies gaan over moeilijke en vaak vermeden onderwerpen, zoals bijbelverzen die met de gelovigen en de hel te maken hebben. Deze studies worden door de … Read More